White necklace / Beyaz kolye

White necklace
Necklace from my old business cards and glass beads / Eski kartvizitlerim ve cam boncuklardan kolye

Yes, you read it right, my old business cards. I spent 28 years in corporate business life and I worked in several companies. As a collector, I surely kept all my business cards and now it is time to make use of them. I cut circles from some of my old business cards and combined them with glass beads, which were once my mother-in-law’s.

Evet, doğru okudunuz, eski kartvizitlerim. Kurumsal iş hayatında 28 yıl geçirdim ve birçok şirkette çalıştım. Bir toplayıcı olarak elbette bütün kartvizitlerimi sakladım ve şimdi onları değerlendirmenin zamanı geldi. Kartvizitlerden daireler kesip onları kayınvalidemden kalan cam boncuklarla birleştirdim.

SOLD OUT / SATILDI!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s