Red / Kırmızı

Necklace from an old CD and embroidery floss / Eski CD ve nakış ipliklerinden kolye

In corporate business life CDs were generally used to share information. This may sound like ancient times for the new generation but it was not more than five years ago. As you guess, I’ve collected them and now I use them in my projects like this one. This necklace is made of an old CD and red embroidery floss.

Kurumsal iş hayatında CD’ler bilgi paylaşımı için sıklıkla kullanılırdı. Bu yeni nesil için antik çağ gibi gelebilir ancak sadece beş sene öncesinden bahsediyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi ben o CD’leri sakladım ve bunun gibi projelerimde kullanıyorum. Bu kolyeyi eski bir CD ve anneannemden kalan kırmızı nakış iplikleriyle yaptım.

SOLD OUT / SATILDI!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s